<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Kirsten Jepsen

Psykologisk Rådgivning og Behandling


Velkommen til autoriseret psykolog
Kirsten Jepsens hjemmeside

På denne hjemmeside finder du informationer om psykologisk behandling og psykologisk rådgivning.
Du vil også kunne finde informationer om, hvordan jeg kontaktes - samt informationer om min faglige baggrund.


Psykologisk behandling

Psykologisk behandling er baseret på samtale. Psykologen og klienten taler om de vanskeligheder, klienten ønsker hjælp til at gøre noget ved.

Gennem samtalen arbejder psykologen og klienten i fællesskab på at afdække og forstå årsagerne til vanskelighederne - så klienten kan få et bedre grundlag for at handle.

De temaer, man arbejder med, kan for eksempel dreje sig om:

Alle disse temaer møder jeg i min klinik.

Forløbet vil i nogle tilfælde bestå i en kortere samtalerække - få timer. Her er der typisk tale om psykologisk rådgivning.

I andre tilfælde er der tale om en længerevarende psykologisk behandling, samtaleterapi, hvor der arbejdes dybere med klientens problemer.