Min baggrund


Jeg er født i 1959.

Jeg er uddannet cand. pæd. psych., autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har i en årrække arbejdet som psykolog på døgninstitutioner for børn, unge og familier.

Jeg har haft privat praksis siden 2002.

Jeg sørger hele tiden for at holde mig opdateret ved at deltage i supervision og efteruddannelse inden for blandt andet:

  • Behandling af stress og akutte kriser
  • Familiebehandling og tidlig indsats
  • Mentaliseringsbaseret psykologisk behandling, MBT - (ved Eia Asen og Peter Fonagy, begge fra Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK)
  • Storytelling som terapeutisk redskab (ved Grethe Bruun, specialist i psykoterapi og børnepsykologi)
Jeg har derudover blandt andet gennemført en 2-årig efteruddannelse i systemisk-narrativ terapi (Inpraxis).
Psykologisk rådgivning og behandling
Ved aut. psykolog Kirsten Jepsen
info@kirstenjepsen.dk
Telefon +45 2239 5701
Nørrevænget 3 B
3070 Snekkersten
CVR 29071578