Den psykologiske samtale


Psykologisk behandling og psykologisk rådgivning er baseret på samtale.

Gennem samtalen arbejdes der på i fællesskab at afdække og forstå baggrunden for de udfordringer og problematikker, den enkelte oplever – for derigennem at finde nye veje og nye handlemuligheder.

Jeg møder en lang række temaer i min praksis. Det drejer sig blandt andet om:

 • Stress og angstfølelse
 • Vanskeligheder i ægteskab/parforhold
 • Depression
 • Kriser i forbindelse med dødsfald, sygdom eller ulykker
 • Oplevelse af ikke at 'slå til'
 • Vanskeligheder i forhold til børn/børneopdragelse
 • Traumer fra barndommen
 • Seksuelle overgreb
 • Oplevelse af at 'livet bare glider forbi mig'
 • Vanskeligheder i forhold til jobbet
 • Vanskeligheder i forhold til studier og uddannelse
 • Børn anbragt uden for hjemmet
 • Rådgivning af plejefamilier

Forløbet vil i nogle tilfælde være en kortere samtalerække – få timer. Her vil der typisk være tale om psykologisk rådgivning.

I andre tilfælde er der tale om en længerevarende psykologisk behandling – samtaleterapi – hvor der arbejdes dybere med klientens problematikker.

Jeg arbejder med forskellige psykologiske tilgange – tilpasset den enkeltes temaer og behov.
Psykologisk rådgivning og behandling
Ved aut. psykolog Kirsten Jepsen
info@kirstenjepsen.dk
Telefon +45 2239 5701
Nørrevænget 3 B
3070 Snekkersten
CVR 29071578